Ανακοινώσεις  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ (21/10/2019)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (27/03/2019)
ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ (25/03/2019)
ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (15/03/2019)
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ (12/03/2019)
 Π.Μ.Σ. Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου