Ανακοινώσεις  
ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ 17/12 (10/12/2018)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ 19/12 (10/12/2018)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΑ (16/11/2018)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ (16/11/2018)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΗ (23/10/2018)
 Π.Μ.Σ. Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου