Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 3ου ΚΥΚΛΟΥ (14/10/2018)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (12/10/2018)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ (08/07/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (21/06/2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ (17/06/2018)
 Π.Μ.Σ. Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου